jiaxan秀西班牙人口,西班牙多少人

西班牙人口,西班牙多少人

4439.5万。主要是卡斯蒂利亚人(即西班牙人)西班牙人口,少数民族有加泰罗尼亚人、加里西亚人和巴斯克人。卡斯蒂利亚语(即西班牙语)是官方语言和全国通用语言。少数民族语言在本地区亦为官方语言。96%的居民信奉天主教。

本站除标明"本站原创"外所有图文版权归创作人所有,如有冒犯,请直接联系jiaxan秀,我们将立即予以纠正并致歉!转载请注明出处:西班牙人口,西班牙多少人https://www.jiaxan.com/article-161927-1.html

最新文章